top of page

1949 blev Torsten Edlund Riksspelman.

Han var även en av initiativtagarna till bildandet av Sveriges Spelmäns Riksförbund. Torsten är ihågkommen genom sitt enorma arbete att samla in folkmusik från våra trakter. Dessa har samlats i två böcker med titeln "Folkmusik från Sjuhäradsbygden".

1959 startade Torsten Edlund, tillsammans med fyra andra folkmusikintresserade fiolspelare Borås Spelmanslag.

1980 Fram till början av 80-talet bestod laget mest av fiolspelare. Runt 1980-1981 anslöt sig nyckelharpsspelare till laget med sina egenhändigt byggda instrument.

2000 utsågs spelmanslagets andra Riksspelman, Anna-Kristina Widell som erhöll Zornnämndens silvermärke. Samma år fick Anna-Kristina ta emot Borås kommuns kulturstipendium.

2001 erhöll Ingrid Strömvall o Thomas Johansson  "Stort Silver" i polskedans. Detta kan jämföras med spelmännens Zornmärke.

2002 utnämndes Anna-Kristina Widell  till "Världsmästare på nyckelharpa".

2003 börjar spelmanslaget hyra Borås Hembygdsgilles lokaler på stadsdelen Sjöbo i Borås.

2005 Yngve Källkvist och Ingemar Ringkvist utnämns till Hedersmedlemmar under årsmötet då de varit medlemmar under nästan alla år som laget funnits till.

2005 - 100 år sedan Torsten Edlund föddes, vilket uppmärksammades under årets Spelmansstämma.

2009 Spelmanslaget firar 50-årsjubileum. Två nya Hedersmedlemmar utses. Roland Widell och Lars Utterberg.

2012 Arne Lindqvist blev utnämnd till Hedersmedlem.

2012 Laget var lokal arrangör av Zornveckan i Borås.

2019 Laget firar 60 år. En "Lekstuga" genomfördes under mars månad med många inbjudna danslag och spelmän. En jubileumsfest anordnades under november med god mat, danslekar, musik och mycket glädje.

2020 Ett annorlunda år, då Coronapandemien härjade. Spelövningar hölls utomhus i Ramnaparken under sommaren. Under hösten indelades övningarna i grupper på max 10 personer. 

2021 Successivt lättade restriktionerna och spelövningarna blev mer sig lika även om vi inte fikade tillsammans. 

2022 Britt Josefsson samt Rolf och Katrina Lövby erhöll i augusti ”Stort Silver” vid polskmärkesuppdansningen.

2023 Thomas Johansson tilldelas Kulturbelöning av Borås stad.

bottom of page